کابل One Connect سامسونگ (مدل های 48 – 65 اینچی) – 2 متر